Oct. 11th, 2009

vil: ([stock] words words words)
Drodzy użytkownicy!

Z uwagi na spadek ilości zamieszczanych na Ljach wpisów lub/i zauważalne obniżenie ich jakości (być może spowodowane przeniesieniem się Życia na Twittera) zdecydowano się zaradzić temu poprzez organizację Tygodnia Pisania Pełnowartościowych Notek, zwanego dalej Tygodniem Spamera. Przez "pełnowartościową notkę" rozumie się wpis o w miarę skonkretyzowanym temacie (np. Moje ulubione zwierzątko, Rzeczy, których nie zamieściłbym w swoim CV, Fajny film dzisiaj widziałem), lecz niekoniecznie bardzo obszerna - nie chodzi o ilość, ale o jakość!

Uczestnictwo w TS jest dobrowolne (niebranie udziału nie będzie napiętnowane ani karane) i nie ma obowiązku jego wcześniejszego zgłaszania. Jedynym celem jest urozmaicenie i dodanie kolorytu (życia) naszym dziennikom.

Tydzień Spamera polegał będzie na zamieszczaniu jednego wpisu dziennie, przez kalendarzowy tydzień, co daje łączną liczbę siedmiu notek na użytkownika.

Zapytuje się potencjalnych uczestników, jaki dobór tematyki wpisów preferują.

[Poll #1469354]


Tydzień Spamera odbędzie się w dniach 23-29 października 2009 (od tej daty nie ma odwołania, ponieważ najbardziej odpowiada ona organizatorkom, [livejournal.com profile] dark_vanessa i [livejournal.com profile] magdalith).

Zapraszamy!

Profile

vil: (Default)
vil

March 2011

S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 31  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 19th, 2017 06:06 pm
Powered by Dreamwidth Studios