I wins.

Jul. 8th, 2007 11:52 pm
vil: ([hp] lupin forever)
[personal profile] vil
Zachwycająca mieszanka intertekstualności i międzykulturowych możliwości. Czuję się tak, jakbym to przeczytała:
My Harry Potter Spoiler of Doom is:
Ginny Weasley starts a rock band in a passage written by Salman Rushdie
Get your Harry Potter Spoiler of Doom

Date: 2007-07-08 10:00 pm (UTC)

Date: 2007-07-08 10:07 pm (UTC)
From: [identity profile] magdalith.livejournal.com
My Harry Potter Spoiler of Doom is:
J K Rowling joins a Beatles tribute band, as John Lennon after signing a massive advertising contract with McDonalds
Get your Harry Potter Spoiler of Doom

Date: 2007-07-09 10:03 am (UTC)
From: [identity profile] apsik.livejournal.com
Hehehe, niezłe ;D *kradnie*

Date: 2007-07-09 05:03 pm (UTC)
From: [identity profile] choyna.livejournal.com
aaaaaa twoj av! *dies* XD

Date: 2007-07-10 02:28 pm (UTC)
From: [identity profile] akzseinga.livejournal.com
Eh, a dlaczego mi się nic z Ginny nie trafiło? ;P
Page generated Oct. 19th, 2017 06:06 pm
Powered by Dreamwidth Studios