vil: ([film] jack's not-dildo)
[personal profile] vil
Tak oto dopłynęliśmy do szczęśliwego portu dnia siódmego! Dziękujemy wszystkim za udział i mamy nadzieję, że ożywienie na LiveJournalu utrzyma się na obserwowanym podczas tego tygodnia poziomie. Wciąż można nadrabiać zaległe tematy, wciąż poszukiwać nowych inspiracji. Ostatnia scena Tygodnia Spamera wygląda tak:

Dlaczego to zrobiłem? Mógłbym podać milion powodów, a wszystkie byłyby nieprawdziwe. Prawda jest taka, że jestem złym człowiekiem. Ale to się zmieni. Ja się zmienię.To był ostatni raz. Teraz wezmę się za siebie i ruszę z miejsca. Wyjdę na prostą, wybieram życie.
Już nie mogę się doczekać.
Będę taki jak ty.
Praca, rodzina, zajebisty telewizor, pralka, samochód, kino domowe, elektryczny otwieracz do puszek, zdrowy tryb życia, niski cholesterol, regularne wizyty u dentysty, kredyt hipoteczny, ciuchy na wypady za miasto, porządne walizki, trzyczęściowy garnitur, zestaw do majsterkowania, teleturnieje, fast-food, dzieci, spacerki po parku, praca na etat, golf co tydzień, mycie samochodu, swetry w każdym kolorze, święta z rodziną, pewna emerytura, odliczenia podatkowe, przepychanie odpływów, radzenie sobie ze wszystkim, czekanie z niecierpliwością na dzień swojej śmierci.


Prosimy o przeklejenie wskazówki do swojego wpisu lub zalinkowanie tego posta, by każdy wiedział, skąd zaczerpnęliście inspirację.

Jeśli macie ochotę wypromować się wśród użytkowników, którzy wezmą udział w zabawie, zachęcamy do umieszczania linków do gotowych wpisów w komentarzach poniżej. To może też zwiększyć ilość Waszych komentujących.

Klawiatury w ruch, powodzenia!
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

vil: (Default)
vil

March 2011

S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 31  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 03:58 pm
Powered by Dreamwidth Studios