Nov. 1st, 2009

vil: ([lom] it's the freakiest show)
Najdroższy (zwłaszcza dla posiadających płatne konta) Kwiecie Eldżeja!


Użytkowniczki [livejournal.com profile] magdalith i [livejournal.com profile] dark_vanessa ze wzruszeniem i do akompaniamentu ckliwej muzyki pragną podziękować Wam za udział w pierwszym Tygodniu Spamera, zwanym wcześniej Tygodniem Pisania Pełnowartościowych Notek. Pisaliśmy (wszyscy, nawet ci niewyrabiający na zakrętach) dzielnie i z poświęceniem, z oddaniem słusznej sprawie i zasadom polskiej pisowni (no, na ogół).

Dlatego też dla wszystkich spracowanych mamy niespodzianki (autorstwa [livejournal.com profile] magdalith)!

Tutaj. )

Profile

vil: (Default)
vil

March 2011

S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 31  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 03:57 pm
Powered by Dreamwidth Studios