Oct. 29th, 2009

vil: ([film] jack's not-dildo)
Tak oto dopłynęliśmy do szczęśliwego portu dnia siódmego! Dziękujemy wszystkim za udział i mamy nadzieję, że ożywienie na LiveJournalu utrzyma się na obserwowanym podczas tego tygodnia poziomie. Wciąż można nadrabiać zaległe tematy, wciąż poszukiwać nowych inspiracji. Ostatnia scena Tygodnia Spamera wygląda tak:

Siedem. )

Profile

vil: (Default)
vil

March 2011

S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 31  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 03:54 pm
Powered by Dreamwidth Studios